New Zealand markets closed

Symbols similar to 'ostk'

SymbolNameLast priceSector / CategoryTypeExchange
OSKOshkosh Corporation (Holding Co99.82IndustrialsStocksNYQ
SSTKShutterstock, Inc.45.04Communication ServicesStocksNYQ
STKColumbia Seligman Premium Techn29.90Financial ServicesStocksNYQ
SOTKSono-Tek Corporation5.15TechnologyStocksNCM
OSTOstin Technology Group Co., Ltd0.90TechnologyStocksNCM
OMTKOMNITEK ENGINEERING CORP0.02Consumer CyclicalStocksPNK
OSTKOverstock.com, Inc.16.78Consumer CyclicalStocksNGM
BSTKBRITE-STRIKE TACTI0.02IndustrialsStocksPNK
OSBKOCONEE FINL CORP31.15Financial ServicesStocksPNK
^STK^STKN/AN/AETFNIM
LSTKLSTKN/AN/AETFPCX
OSTKOOSTKO27.50N/AStocksPNK
OSTKPOSTKP17.00Consumer CyclicalStocksPNK
OSOKOSOK4.00N/AStocksPNK
OSTROSTR10.07N/AStocksNCM
OSTOOSTO0.00N/AStocksPNK