New Zealand markets closed

Basic materials

Symbol
NameLast priceMarket timeChange% changeVolumeMarket capIntra-day high/low52-week rangeDay chart
OGC.NZ
N/A6:07PM EDTN/AN/AN/AN/A
NTL.NZ
New Talisman Gold Mines Limited0.00204:40PM NZST+0.0010+100.00%1.48M6.379M
NTLOA.NZ
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
NZO.NZ
New Zealand Oil & Gas Limited0.465012:30PM NZST0.00000.00%1,22980.223M
AOR.NZ
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
NZR.NZ
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
PPP.NZ
48282N/A6:07PM EDTN/AN/AN/AN/A